Definisjon:Planovergang på offentlig vei

Planovergang på vei eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir vedlikeholdt av stat, fylkeskommune eller kommune.