Definisjon:Privat planovergang

Planovergang som en eller flere eiendomsbesittere er gitt bruksrett til.