Definisjon:Reisehastighet

Den gjennomsnittlige hastighet det rullende materiell oppnår mellom to punkter langs banen med hensyn til bremsings-, akselerasjons- og stopptider undervegs.