Definisjon:Repeterbalise

Balise som gjentar, og eventuelt oppdaterer, informasjon fra foregående balise.