Definisjon:Rilleskinne

Skinneprofil som er utformet slik at hjulflensen ruller i et spor som dannes av kjørekanten og en ledekant; benyttes når sporet ligger i et veilegeme (trikkeskinner).