Definisjon:Seksjonert langsgående jordleder

Langsgående jordleder seksjonert av hensyn til banestrømmens returkrets eller av hensyn til funksjonen til sporfeltene.