Definisjon:Seksjonsfelt

Vekslingsfelt hvor to seksjoner er elektrisk isolert fra hverandre.