Definisjon:Seksjonsfelt

INFORMASJON
definisjon Seksjonsfelt er et vekslingsfelt hvor seksjonering dannes ved parallellføring av endene til sammenstøtende ledningsparter av kontaktledningen.

Merknad 1 til oppføring: Isolasjon mellom de to kontaktlledningspartene utføres normalt med en passende luftspalte.

referanse IEC 60050 - IEV 811-36-14
bruksområde Elkraft kontaktledning
ansvarlig/ansvarleg Bane NOR, Teknisk Elkraft Høyspenning
inndato --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2021 kl. 17:05 (CET)
BOKMÅL
anbefalt/tilrådd term Seksjonsfelt
forkorting
merknad Seksjonsfelt blir bøyd som et vanlig intetkjønnsord, altså et seksjonsfelt - seksjonsfeltet - seksjonsfelter - seksjonsfeltene
godkjent/godkjend Bane NOR, --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2021 kl. 17:05 (CET)
NYNORSK
anbefalt/tilrådd term Seksjonsfelt
merknad Seksjonsfelt blir bøygd som eit vanleg inkjekjønnsord, altså eit seksjonsfelt - seksjonsfeltet - seksjonsfelt - seksjonsfelta
godkjent/godkjend Bane NOR, --Bjørn Ivar Olsen (diskusjon) 26. jan. 2021 kl. 17:05 (CET)
ENGELSK
anbefalt/tilrådd term Insulated overlap
forkorting