Definisjon:Sentralstilt sporveksel

Sporveksel som kan legges om fra stillerapparat eller fra et fjernstyringsanlegg.