Definisjon:Seriebalise

Balise som mottar informasjon fra sikringsanlegget på seriell form.