Definisjon:Sidejustering

Justering av sporets beliggenhet og/eller geometri i horisontalplanet.