Definisjon:Sporets beliggenhet

Sporet plassering i et ytre referansensystem, dvs informasjon som registreres ved bruk av utfestingsmetoder (VUL/GVUL).