Definisjon:Sikret skiftevei

En skiftevei der sentralstilte sporveksler er sikret i avhengighet til dvergsignal.