Definisjon:Sikret togvei

En togvei der sporvekslene er sikret i avhengighet til et hovedsignal i henhold til forriglingsregler.