Definisjon:Skinneslitasje

Reduksjon av skinnehodets tverrsnitt som følge av abrasiv slitasje mellom hjulflens og skinnehode.