Definisjon:Skinnestopper

Konstruksjon som plasseres på skinnefoten for å hindre langsgående bevegelse av skinnene (skinnevandring).