Definisjon:Skinnevandring

Langsgående bevegelse av jernbaneskinner som følge av krefter overført fra rullende materiell (bremsing, akselerasjon) eller som følge av langsgående krefter i skinnene pga. temperaturvariasjoner.