Definisjon:Skjerm

Ramme med netting i godkjent utførelse for å hindre berøring av spenningsførende deler.