Definisjon:Sonegrensebryter

Automatisk virkende 3-polet effektbryter for dødseksjon mellom to matepunkter.