Definisjon:Dødseksjon

En kort seksjon som utkoblet hindrer strømavtaker i å sammenkoble to matestasjoner.

NB! Denne definisjonen er uttgått og erstattet av nøytralseksjon