Definisjon:Spenningsfrigjøring

Arbeidsoperasjon for å frigjøre jernbaneskinner for friksjonskrefter mellom skinne og mellomlegg ved nøytralisering.