Definisjon:Sperring av arbeidsområde

Forrigling som hindrer at det kan stilles signal for kjøring inn i arbeidsområdet.