Definisjon:Stokkskinne

Skinne i en sporveksel som tungen ligger an mot; består av en vanlig jernbaneskinne som er underhøvlet i området hvor tungen ligger an.