Definisjon:Strømbru

Leder som forbinder kontakttrådene henholdsvis bæreline i et vekslingsfelt eller kryss.