Definisjon:Varmeromstabell

Tabell over foreskrevne skjøtåpninger i lasket spor, avhengig av skinnelengde og skinnetemperatur.