Definisjon:Vingeskinne

Skinne i skinnekryss som er bøyd til siden i området hvor hjulet føres over fra vingeskinnen til krysspissen.