Endringslogg

Endringslogg for Overbygning/Prosjektering pr 01.03.2011

Kapittel Avsnitt Endring Konsekvens for bruker
Sporkonstruksjoner Spesielle sporkonstruksjoner Ballastfritt spor er tilføyd i tabell med spesielle sporkonstruksjoner Prosjekteringsregler for ballastfritt spor er tilgjengelig
Sporkonstruksjoner Ballastfritt spor Nytt avsnitt med krav til prosjektering av ballastfritt spor Prosjekteringsregler for ballastfritt spor er tilgjengelig
Sporveksler Skinnekryss Krav om bruk av bevegelig skinnekryss fra og med sporveksler med radius 1200 meter mot tidligere 2500 meter. Nye sporveksler 1:18 R1200 skal prosjekteres med bevegelig skinnekryss
Sporveksler Tungekonstruksjon Benevnelse på tungeprofiler er endret i henhold til EN 13674-2 Korrekt benevnelse iht EN 13674-2
Sporveksler Ledeskinner Benevnelse på ledeskinneprofiler er endret i henhold til EN 13674-3 Korrekt benevnelse iht EN 13674-3
Plattformer og spor på stasjoner Krav til bredde for bruk av mobil rullestolrampe Nytt avsnitt som definerer krav til bredde av plattform der rullestolrampe skal brukes Det må tas hensyn til nødv. plass for rullestolrampe ved prosjektering av plattformer der slike skal brukes
Celletekst Celletekst Celletekst Celletekst