FIGUR:Forslag til montasje av langsgående jordleder jordskinne under plattformkant