FIGUR:Forslag til montasje av langsgående jordleder under plattformelementer