FIGUR:Tillatt konfigurasjon for kabelkanal 1

Figur: Eksempel 1. Tillatt konfigurasjon for kabelkanal med kabler som oppfyller kravene i Tabell: Tillatt forlegning av kabler i felles rør eller felles rom i kanal. Det kan alternativt brukes én treløpskanal.