FIGUR:Tillatt konfigurasjon for kabelkanal 2

Figur: Eksempel 2. Tillatt konfigurasjon for kabelkanal med kabler som oppfyller kravene i Tabell: Tillatt forlegning av kabler i felles rør eller felles rom i kanal.