FIGUR:Tolererbar og akseptabel kombinasjon av områdesikring og kjøretøysikring