Felles bestemmelser/Generelle bestemmelser/Vedlegg/Samsvar mellom Teknisk regelverk og TSI styring, kontroll og signal, Index 77

Dette vedlegget gir en oversikt over alle relevante basisparametere i TSI Control, Command and Signalling, Index 77: Interfaces between CCS trackside and other subsystems (2015) med henvisning til hvor kravene ivaretas i teknisk regelverk:


1 Samsvarsliste

1.1 Signal regelverk

Tabell 1: Samsvar mellom index 77 og Teknisk regelverk Signal
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI krav oppfylt Merknad
3.1.2.1 Maksimal akselavstand Signal/Prosjektering/Togdeteksjon#sporavsnitt lengde Ja Akselavstand samsvarsvurdering
3.1.2.3 Minimum akselavstand mellom 1. og siste aksel Signal/Prosjektering/Togdeteksjon#dødsoner lengde Ja
3.1.2.4 / 3.1.2.5 Minimum avstand 1. aksel til ende på tog Signal/Prosjektering/Togdeteksjon#avstand middel-deteksjonspunkt Ja 3.1.2.5 er for v > 350 km/h
3.1.10 Maksimum impedanse for sikker deteksjon Signal/Prosjektering/Togdeteksjon#maksimum togshunt Ja

1.2 Signal kravspesifikasjon

Tabell 2: Samsvar mellom index 77 og Signal kravspesifikasjon
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI krav oppfylt Merknad
3.1.2.2 Minimum avstand mellom aksler Akselteller Ja EN-50238-3
3.1.2.3 Minimum avstand mellom aksler - - N/A, gjelder for v > 350 km/h
3.1.3.1 Minimum hjulbredde Ja
3.1.3.2 Minimum hjuldiameter Ja
3.1.3.3 Minimum tykkelse på hjulflens Ja
3.1.3.4 Høyde på hjulflens Ja
3.2.1.1 Kompatatibiltetskrav frekvenser Akselteller Ja EN-50238-3
3.2.1.1 Kompatatibiltetskrav frekvenser Akselteller Ja EN-50238-3

1.3 Rullende materiell

Tabell 3: Samsvar mellom index 77 og Teknisk regelverk Rolling stock
Krav nr. (TSI) Parameter Kapittel/avsnitt i Teknisk regelverk TSI krav oppfylt Merknad
3.1.2.2 Minimum avstand mellom aksler Ja
3.1.2.3 Minimum avstand mellom aksler - v > 350 km/h
3.1.3.1 Minimum hjulbredde Ja
3.1.3.2 Minimum hjuldiameter Ja
3.1.3.3 Minimum tykkelse på hjulflens Ja
3.1.3.4 Høyde på hjulflens Ja Maks 36 mm, minimu avhengig av hjuldiameter
3.1.3.5 Metallfri sone mellom hjul Ja Ikke harmonisert for annet enn godsvogner
3.1.3.6 Hjulmateriale Ja
3.1.4.1 Maksimum mengde sand Ja
3.1.4.1 Egenskaper for sand - Ikke harmonisert
3.1.5 Flenssmøring 3.3.4 Wheel/rail interface (including wheel flange lubrication and sanding) Ja
3.1.6 Bremseklosser av komposittmateriale Ja
3.1.7.1 Minimum akseltrykk 3,5 t for hjul med klossbrem. og mer enn 4 aksler, 4,0 t med klossbrem. og 4 aksler , 5,0 t for alle andre konfigurasjoner.
3.1.7.2 Metallkonstruksjon Gjelder for metallkonstruksjonene i tog for induktive sløyfer
3.1.8 Shuntmotstandsminimerende utstyr
3.1.9 Impedanse mellom hjulpar Ja
3.2.1.1 Frekvenshåndtering Ja
3.2.1.2 Frekvensgrenser Ja
3.2.1.3 Evaluering av frekvensgrenseoverskridelser Ja
3.2.1.4 Målespesifikasjoner Ja
3.2.2.1 Kjøretøyimpedanse - Ikke harmonisert
3.2.2.3 Elektromagnetisk interferens - 25 kV 50 Hz
3.2.2.4 Elektromagnetisk interferens - 15 kV 16 2/3 Hz Ikke harmonisert
3.2.2.5 Elektromagnetisk interferens - 3 kV DC
3.2.2.6 Elektromagnetisk interferens - 1,5 kV DC
3.2.2.3 Elektromagnetisk interferens - 750 V DC
3.2.3 Magnetbrems - Ikke harmonisert