Felles elektro/Prosjektering og bygging/Generelle tekniske krav/Normgivende referanser

Regelverket inneholder daterte og udaterte referanser til normgivende dokumenter. Det er henvist til dokumentene på hensiktsmessige steder og publikasjonene er listet i egne vedlegg til kapittel 4 for hvert fagområde. For daterte referanser, eller publikasjoner merket med revisjonsnummer gjelder utgaven som er beskrevet. For referanser som ikke er datert eller merket gjelder siste utgave av publikasjonen som det er referert til.


Bane NORs regelverk

[5xx] Teknisk regelverk. Det vises til [Kap.1 avsnitt 2]

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB)

[FEL] Forskrifter om Elektriske Lavspenningsanlegg
[FEF] Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
[FEU] Forskrifter om elektrisk utstyr

Norsk elektroteknisk komité (NEK)

[NEK 400] Elektrotekniske lavspenningsanlegg – Installasjoner

REN, anbefalinger (REN as, www.ren.no)

[RENblad 4100] Tilknytning av LS-anlegg
[RENblad 8021] Distribusjonsnett – overspenningsvern – Valg av LS vern
[RENblad 9000] Distribusjonsnett – Kabel – Montasje

International Electrotechnical Comission (IEC)

[IEC 60059] IEC standard current ratings
[IEC 60664 series] Insulation coordination for equipment within low-voltage systems
[IEC 60913] Electric traction overhead lines

CENELEC

[NEK 900] Standardsamling: Elektriske jernbaneinstallasjoner – Faste installasjoner – (*)
[NEK EN 50119] (*) Opphengte kontaktledninger for elektrisk togframføring
[NEK EN 50122-1] (*) Del 1: Beskyttende tiltak mot elektrisk sjokk
[NEK EN 50122-2] (*) Del 2: Tiltak mot påvirkning av vagabonderende strømmer fra traksjonssystemer med DC
[NEK EN 50122-3] (*) Del 3: Gjensidig påvirkning mellom traksjonssystemer med DC og med AC
[NEK 700] Standardsamling,
[NEK 701] innholder:
[NEK EN 50173-1] Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Generelle krav
[NEK EN 50173-2] Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Kontorarealer ++
[NEK EN 50173-5] Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Datasentre
[NEK EN 50173-6] Informasjonsteknologi – Felles kablingssystemer – Distribuerte bygningstjenester
[NEK 702] inneholder:
[NEK EN 50174-1] Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling – Spesifikasjon av installasjon og kvalitetssikring
[NEK EN 50174-2] Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling – Planlegging og utførelse av installasjon i bygninger
[NEK EN 50174-3] Informasjonsteknologi – Installasjon av kabling – Planlegging og utførelse av installasjon utendørs
[NEK EN 50310] Utjevningsnett for telekommunikasjon i bygninger og andre anlegg ++
[NEK 703] inneholder:
[NEK EN 50600-serien] Informasjonsteknologi – Data centre facilities and infrastructures, Part 1, Part 2-1, Part 2-2, Part 2-3, Part 2-4, Part 2-5, Part 3-1, Part 4-1, Part 4-2, Part 4-3, Part 4-7
[EN 50121 series] Railway applications – Electromagnetic compatibility - (*)
[EN 50121-1] (*) Part 1: General
[EN 50121-2] (*) Part 2: Emission of the whole railway system to the outside world
[EN 50121-3-1] (*) Part 3: Rolling stock – Train and complete vehicle
[EN 50121-3-2] (*) Part 3: Rolling stock – Apparatus
[EN 50121-4] (*) Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus;
[EN 50121-5] (*) Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus.
[EN 50124 series] Railway applications – Insulation coordination – (*)
[EN 50124-1] (*) Part 1: Basic requirements – Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment
[EN 50124-2] (*) Part 2: Overvoltages and related protection
[EN 50160] Voltage characteristics of electricity supplied by public electricity networks
[EN 50163] Railway applications – Supply voltage of traction systems
[EN 50264-1] Railway applications – Railway rolling stock power and control cables having special fire performance – Part 1: General requirements
[EN 61000-6 series] Electromagnetic compatibility (EMC) –
[EN 61000-6-2] Part 6-2: Generic standards – Immunity for industrial environments
[EN 61000-6-3] Part 6-3: Generic standards – Emission standard for residential, commercial and light-industrial environments
[EN 61000-6-4] Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments
[EN 61000-6-5] Part 6-5: Generic standards – Immunity for equipment used in power station and substation environment