Kommentarer og spørsmål til Teknisk regelverk

Forslag til endringer:

Har du konkrete forslag til endringer eller har funnet en feil i Teknisk regelverk melder du inn dette i skjema for endringsforslag

Forslag til endringer registreres og blir vurdert fortløpende.

Spørsmål og svar til Teknisk regelverk:

Du kan stille spørsmål eller finne svar på spørsmål på vår portal for «Ofte stilte spørsmål» (faq)

eller ta kontakt med oss på e-post: teknisk.regelverk@banenor.no.

I emnefeltet i e-posten vennligst opplys om hva din henvendelse gjelder samt hvilket regelverksdokument det gjelder, for eksempel slik som:

  • Spørsmål angående tolkning av krav i regelverket
  • Spørsmål angående bruk av regelverket
  • Andre spørsmål

Husk å oppgi tilstrekkelig opplysninger om deg selv:

  • Ditt navn
  • Adresse og telefonnummer du kan kontaktes på
  • E-postadresse
  • Hvilken enhet i Bane NOR du arbeider (Region, Utbygging, Drift etc.), eller hvilket firma du er ansatt i.

Gjelder det konkrete spørsmål eller kommentarer angående feil vil dette bli behandlet så raskt som mulig, og du vil få tilbakemelding om status i saken.