Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming/Vedlegg/Mekanisk utforming System 20C2

OBS: Dette kapittelet er utgått.

Mekanisk utforming System 20C2

Formålet med kontaktledningsystemet 20C2 er å sikre god overføring av elektrisk energi til togets strømavtaker i hastigheter opp til og med 160 km/h når dette installeres i tunneler. Dette oppnås gjennom bruk av innspenningskrefter i kontakttråd og bæreline, samt strømfaste hengetråder.

a) Liner og tråder: Det skal benyttes standardiserte liner og tråder i samsvar med krav gitt TSI ENE.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal være Wire EN 50149 – AC-100 – CuAg0,1 og i henhold til EN 50149
 2. Utførelse: Bæreline skal være BzII 50/19 og i henhold til DIN 48201-2
 3. Utførelse: Hengetråd skal være BzII 10/49 og i henhold til DIN 43138
b) Innspenningskraft: Skal bestemmes ut fra tillatt innspenning σtillatt og lederens tverrsnittsareal for å sikre godt samspill mellom kontakttråd og strømavtaker.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal innspennes med en kraft på 13 000 N
 2. Utførelse: Bæreline skal innspennes med en kraft på 13 000 N
c) Systemhøyde: For kontaktledningsdesign System 20C2 skal systemhøyden utføres etter følgende kriterier.
 1. Utførelse: Korteste hengetråd skal ikke være mindre enn 300 mm
 2. Utførelse: Mellom 0,75 og 1,10 meter
 3. Vurdering: Ved systemhøyder under 0,75 meter skal det gjøres en vurdering av designets hastighetspotensial
d) Nedheng: Som kompensasjon for elastisitetsmodulen kan det nyttes nedheng på kontakttråden.
 1. Utførelse: Det kan benyttes et nedheng på 1/1000 av spennlengden
e) Ledningspartlengde: Totallengden på en ledningspart fra avspenningspunkt til avspenningspunkt skal ikke overskrider 1500 meter.
 1. Utførelse: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt skal ikke overskride 750 meter
 2. Unntak: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt kan økes inntil 1500 meter i lange tunneler med liten årlig temperaturvariasjon
 3. Unntak: Det skal dokumenteres ved hjelp av beregninger at strekkrafttapet ikke overskrider 10 %, se kapitlet antall bevegelige utliggere, strekkrafttap
f) Maksimal ledningspartlengde: Maksimal ledningspartlengde bør benyttes der hvor det er mulig og hensiktsmessig.
g) Montasjenøyaktighet: Kontaktledningen skal monteres i henhold til angitte toleranser.
 1. Utførelse: Kontakttrådhøyde (hkt) ± 20 mm mellom to utliggere
 2. Utførelse: Bærelinehøyde (hbli) ± 50 mm
 3. Utførelse: Sikksakk ± 30 mm
 4. Utførelse: Utliggerens posisjon i kontaktledningens lengderetning ± 50 mm