Kontaktledning/Prosjektering og Bygging/Kontaktledningsutforming/Vedlegg/Mekanisk utforming delta-ledning

OBS: Dette kapittelet er utgått.

Mekanisk utforming Delta (Δ) ledning

Formålet med kontaktledningsystemet Delta (Δ) ledning er å sikre tilfredsstillende overføring av elektrisk energi til togets strømavtaker i hastigheter opp til og med 60 km/h.

a) Liner og tråder: Det skal benyttes standardiserte liner og tråder i samsvar med krav gitt TSI ENE.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal være Wire EN 50149 – AC-100 – CuAg0,1 og i henhold til EN 50149
 2. Utførelse: Δ line skal være syrefast Ø8 mm 7x19x0,3 og i henhold til AISI 316
 3. Utførelse: Δ line skal ha en total lengde på ⅔ av spennlenden
 4. Utførelse: Hengetråd skal være BzII 10/49 og i henhold til DIN 43138
b) Innspenningskraft: Skal bestemmes ut fra tillatt innspenning σtillatt og lederens tverrsnittsareal for å sikre godt samspill mellom kontakttråd og strømavtaker.
 1. Utførelse: Kontakttråd skal innspennes med en kraft på 13 000 N
c) Systemhøyde: For kontaktledningsdesign Delta (Δ) ledning skal systemhøyden utføres etter følgende kriterier.
 1. Utførelse: 0,80 meter på fri linje
d) Nedheng: Som kompensasjon for elastisitetsmodulen kan det nyttes nedheng på kontakttråden.
 1. Utførelse: Det kan benyttes et nedheng på 1/600 av spennlengden
e) Ledningspartlengde: Totallengden på en ledningspart fra avspenningspunkt til avspenningspunkt skal ikke overskrider 1600 meter.
 1. Utførelse: En halv ledningspart, målt fra avspenningspunkt til fixpunkt skal ikke overskride 800 meter
 2. Unntak: Det skal dokumenteres ved hjelp av beregninger at strekkrafttapet ikke overskrider 10 %, se kapitlet antall bevegelige utliggere, strekkrafttap
f) Maksimal ledningspartlengde: Maksimal ledningspartlengde bør benyttes der hvor det er mulig og hensiktsmessig.
g) Montasjenøyaktighet: Kontaktledningen skal monteres i henhold til angitte toleranser.
 1. Utførelse: Kontakttrådhøyde (hkt) ± 20 mm mellom to utliggere
 2. Utførelse: Δ linehøyde (hΔ ) ± 50 mm
 3. Utførelse: Sikksakk ± 50 mm
 4. Utførelse: Utliggerens posisjon i kontaktledningens lengderetning ± 50 mm