Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Kompetansekrav vedlikehold kontaktledningsanlegg

1 KOMPETANSE

Det stilles krav til dokumentert kunnskap eller kompetanse på alle nivå i organisasjonene som deltar i prosjekterings-, bygge- og vedlikeholdsprosessen.

Oppdragsgiver må sikre at utførende enheter har den nødvendige kompetanse i henhold til det oppdraget som utføres. Prosjekterende og utførende enheter må overfor oppdragsgiver kunne dokumentere at de oppfyller kravene til kompetanse.

1.1 Kompetansekrav

TRV:01396

a) Spesifikke krav for prosjekterende enhet: De ulike faggrupper og fagpersoner skal tilfredsstille krav stilt i FEK §§ 1-10.

  1. Dokumentasjon: Prosjekterende enhet skal kunne dokumentere tidligere erfaring med prosjektering av kontaktledningsanlegg.
  2. Dokumentasjon: Minimum en person hos prosjekterende enhet skal kunne dokumentere kunnskap om regelverk for Kontaktledning Prosjektering, Kontaktledning Bygging og Felles elektro

TRV:01397

b) Spesifikke krav for utførende enhet (bygging og vedlikehold): De ulike faggrupper og fagpersoner skal tilfredsstille krav stilt i FEK §§ 1-10.

  1. Dokumentasjon: Utførende enhet skal kunne dokumentere tidligere erfaring med bygging/vedlikehold av kontaktledningsanlegg.
  2. Dokumentasjon: Minimum en person hos prosjekterende enhet skal kunne dokumentere kunnskap om regelverk for Kontaktledning Prosjektering, Kontaktledning Bygging og Felles elektro
  3. Utførelse: Denne personen skal stå ansvarlig for enhetens sluttkontroll
  4. Utførelse: Utførende enhet skal sette seg inn i og følge Bane NORs regelverk for arbeider på Bane NORs grunn