Kontaktledning/Vedlikehold/Generelle tekniske krav/Vedlegg/Rapportskjema for rustvurdering

Rapport om rustvurdering
Region Område Dato
1. Sinksjiktmåling
Objekt nr. Type
Mast / Åk
Nr Tykkelse μm Merknader
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2. Vurdering av rustangrep
Objekt nr. Rustgrad Kort beskrivelse Merknader
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
11
12
13
14
15
Infrastruktureier