Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning/Vedlegg/Fritt profil for strømavtaker og E-mål


1 Kontroll av fritt profil for strømavtaker

Kontaktledningsanlegget skal kjøres over med en stiv vogn i hastighet på 5-7 km/t og mal for "Fritt profil for strømavtaker" på strømavtakeren med en kraft mellom kontakttråd og strømavtaker på 200 N. Denne kontrollen avslører hvor i anlegget man kan få mekaniske anslag mot konstruksjoner.

Ved denne kontrollen skal også den dynamiske isolasjonsavstanden måles.

Rapporten etter kjøringen skal minimum inneholde: strekning, tidspunkt, dato, km, kritiske punkter og eventuelt fotografier av kritiske punkter med utfyllende tekst. Kritiske punkter er alle steder hvor "Fritt profil for strømavtaker", klemmefritt rom eller dynamisk isolasjonsavstand ikke er overholdt.

Anlegg som er bygget for en hastighet ≤ 130 km/t bør kjøres med forsiktighet. Anlegget bør være spenningsløst.

2 Kontroll av E-mål

Kontaktledningsanlegget skal kjøres over med en stiv vogn og mal for ”Fritt profil for strømavtaker” på strømavtakeren med en kraft mellom kontakttråd og strømavtaker på 55 N. Minste tverrsnitt E og den statiske isolasjonsavstanden skal kontrolleres. Det skal også kontrolleres for klemmefritt rom. Klemmefritt rom er vist på Figur 4 i kapitlet Kontaktledningssystemer i boka Kontaktledning Prosjektering.