Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning/Vedlegg/Kvalitetstall (K-tall) for kontaktledningen


1 Kvalitetstall (K-tall) for kontaktledningen

Kvalitetstallet (K-tallet) angir hvor stor del av en strekning der samtlige definerte parametre for kontaktledningen er innenfor toleransene (vedlikeholdsgrensene).

Kvalitetstallet (K-tallet) bør være så høyt som mulig. Lave verdier for kvalitetstall vil fremskynde nedbrytningen av anlegget.

K-tallet skal beregnes ut fra følgende parametre

  • Høydeendring. Stigning og fall av kontaktledningshøyden skal ikke være brattere enn etter formelen [math]\displaystyle{ \tfrac{1}{5 \times V} }[/math] der V = strekningshastighet (normalhastighet).
  • Sikksakk
  • Høyde. Minste og største kontaktledningshøyde
  • Krefter. Kreftene skal ligge innenfor kravet til lave og høye krefter

2 Parametre for beregning av K-tallet

Det er grenseverdiene i Prosjektering Kontaktledningssystemer som er gyldige.

Vedlikeholdsgrenser
Høyde Krefter Sikksakk Stigning/fall
Min
(mm)
Min
(mm)
Maks
(mm)
Min
(N)
Maks
(N)
±
(mm)
Eldre anlegg (Other) 5000 4800 5650 20 120 450 [math]\displaystyle{ \tfrac {1}{5 \times V} }[/math]
System 20 A 5050 4800 5650 20 150 230 [math]\displaystyle{ \tfrac {1}{5 \times V} }[/math]
System 20 B 5050 4800 5650 20 150 430 [math]\displaystyle{ \tfrac {1}{5 \times V} }[/math]
System 20 C 5050 4800 5650 20 150 330 [math]\displaystyle{ \tfrac {1}{5 \times V} }[/math]
System 20 A og B og sikksakk 300 mm 5050 4800 5650 20 150 330 [math]\displaystyle{ \tfrac {1}{5 \times V} }[/math]
System 25 5270 5270 5330 20 150 330 -

Vedlikeholdsgrensene for lave høyder er i henhold til kolonnen til vestre, men pga. den generelle dispensasjonen for høyder i eksisterende tunneler og under broer, benyttes 4800 mm som laveste kontaktrådhøyde.

3 Beregning av K-tallet

K-tallet angir hvor stor del av en strekning der samtlige parametre er innenfor toleransene (vedlikeholdsgrensene). Uttrykt som ligning kan vi skrive dette som [math]\displaystyle{ K = \tfrac {\Sigma l}{L} \times 100 \% }[/math]

  • [math]\displaystyle{ \Sigma l }[/math] = summen av lengder der alle 7 parametre er innenfor toleransegrensene
  • [math]\displaystyle{ L }[/math] = den undersøkte lengden.

K-tallet blir beregnet over lengder på 1 km (hele km-intervaller) og som et K-tall for hele banestrekningen (banenummeret). Ved start og slutt av beregningene blir det beregnet K-tall for delstrekningen fra målingens start til første hele km. Ved slutt blir det beregnet fra siste hele km til målingene slutter eller til eventuelt grense for banestrekning.

4 Fremstilling

Det skal lages en tabell med [math]\displaystyle{ K = \tfrac {\Sigma l}{L} \times 100 \% }[/math] for hele banenummeret og oppdelt pr. km. Oppdelingen pr. km fremstilles i stigende km. Forslag til fremstilling:

Banestrekning totalt K-tall i %
"nr" "Banenavn" "xx,x"
Km oppdeling K-tall i %

Forslag til fremstilling med "utfylte verdier"

Banestrekning totalt K-tall i %
0030 (Lillestøm) - Kongsvinger 85,7
Km oppdeling K-tall i %
22 95
23 94
24 90
25 80