Kontaktledning/Vedlikehold/Kontaktledning/Vedlegg/Smøreskjema

Brukes ved: Loddhjul Transformatorer Loddavspenningsline Hydr. ledn. strammer Balansearm Man. maskin ASEA Man. maskin Hazem. Man. maskin Siemens Veivstang Kontr. lås Z bryter Sylinder - bryterlås Presshylser/Kabelsko
Primære egenskaper:
Et leirfortykket smørefett basert på tykk oljebasis uten bitumen og asfalt, samt inneha høytrykkstilsetninger mot slitasje, antirusttilsetninger og antioksydanter. Skal inneholde grafitt som ekstra smøretilsetning. Skal gi en kraftig smørefilm med god hefteevne og slitasjebeskyttelse og ha vannavstøtetnde egenskaper. Eksempelvis Shell Malleus HXD Aerosol eller tilsvarende. X X X X
Grease for smøring av grove messinglager og ståltau. Både DIEPA –line og galvanisert ståltau. Vannavstøtende med god hefte- og fyllevne.Ikke korroderende egenskaper. Friksjonsbelastbar. Eksempelvis Aeroshell Grease 14 eller tilsvarende. X X X
Tynn låsolje X X
Pasta som bevarer de elektriske egenskapene mellom to kontaktflater i elektriske koblinger. Eksempelvis Contax kontaktpasta eller tilsvarende X
Gode gjennomslagsegenskaper, ikke oksyderende mineralolje. Eksempelvis Nynes Nytro 10 X eller tilsvarende mineralolje. Tidligere påfylt olje bestemmer type. X
Shell Tellus T 27 olje er benyttet til nå for å ikke korrodere pakninger og tetteringer. X