Kontrollplan EBILOCK 950 R2

Kontrollplan EBILOCK 950 R2

Kontrollplan for Ebilock 950 R2
Generelt: Denne kontrollplanen beskriver hvilke kontrollaktiviteter som skal gjennomføres på Ebilock 950 R2 system. Planen er underlagt kontrollregelverket for programvarebaserte signalanlegg i Teknisk regelverk. Enhver endring i Ebilock 950 R2 eller av komponenter i systemet skal medføre oppdatering av dette dokumentet. Kontrollplanen er utarbeidet på et nivå tilpasset Alstom (Bombardier) sin dokumentasjon. Systemansvarlige ved Bane NOR skal oppdatere og detaljere dokumentet når de har tilegnet seg bedre erfaring med systemet og dokumentasjonen.

Regler for kontroll: [|TRV 553.4.4.2 Kontrollomfang og kontrollansvar]

Fargekoding i tabell under:
høy sikkerhetsrisiko lav sikkerhetsrisiko ingen sikkerhetsrisiko
Delsystem Objekt / system komponent Hendelse/aktivitet Spesielle forhold Referanse til TRV 553.4 regler for kontroll
IPU PSM Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
IPU DEM Bytte av kort Krever installasjon av programvare Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
IPU CPM Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
IPU IOM Bytte av ett kort Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
IPU IOM Bytte av flere kort Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
IPU Bakplan Bytte av bakplan Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
OCS CCM Bytte av kort Kontroller riktig EPROM Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
OCS COM Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS OCT Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS LMP Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS SRC Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS MOT/MOT 1 Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS MOT 3 Bytte av kort Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS Hanske Bytte av kabel/hanske Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
OCS Bakplan Bytte av bakplan Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
OCS Kontaktor A/B feil Bytte av kontaktor Bak svingramme Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS Strømforsyning OCS- PSU 3 Bytte av strømforsyning Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS Strømforsyning OCS- PSU 4 Bytte av strømforsyning Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
OCS Vifte Bytte av vifte/viftemodul Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
ATC CCM Bytte av kort Kontroller riktig EPROM Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
ATC BIS Bytte av kort Krever programmering Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
ATC Balise, styrt Bytte av balise Krever programmering Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
ATC Balise, fast Bytte av balise Krever programmering Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
ATC Balise, programmering midlertidig hastighetsnedsettelse Programmering av balise til bruk i midlertidig hastighetsnedsettelse Krever programmering Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
ATC Bakplan Bytte av bakplan Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Strømforsyning Trafo 95 Hz Bytte av trafo Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyning Jordfeilmelder Bytte av jordfeilmelder Alle typer Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Strømforsyning Repeterrele jordfeil ytte av rele Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyning Likeretter BMNR 10105 Bytte av likeretter Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyning Drossel BMNR 10105 Bytte av drossel Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyning Fotocelle kontaktor FC100 Bytte av kontaktor Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Grensesnitt linjeblokk DSI releer Bytte av DSI releer Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Grensesnitt linjeblokk Westinghouse QN 1 Bytte av rele Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Grensesnitt linjeblokk Westinghousereleer bakplan Bytte eller kobling av tråder til bakplan Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Grensesnitt linjeblokk Filter linjeblokk Bytte av filter Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Samsvar mellom det utvendige objektes status og sikringsanlegget må verifiseres.
Utvendige objekter Kabel Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Signal Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Sporveksel drivmaskin Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Sporsperre drivmaskin Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter AS skap Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter S-lås Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Sveivskap Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5