Kontrollplan NSB 94

Kontrollplan NSB 94

Kontrollplan for NSB 94
Generelt: Denne kontrollplanen beskriver hvilke kontrollaktiviteter som skal gjennomføres på NSB 94 system. Planen er underlagt kontrollregelverket for programvarebaserte signalanlegg i Teknisk regelverk. Enhver endring i NSB 94 eller av komponenter i systemet skal medføre oppdatering av dette dokumentet. Kontrollplanen er utarbeidet på et nivå tilpasset Bane NOR sin dokumentasjon. Systemansvarlige ved Bane NOR skal oppdatere og detaljere dokumentet når de har tilegnet seg bedre erfaring med systemet og dokumentasjonen.

Regler for kontroll: [|TRV 553.4.4.2 Kontrollomfang og kontrollansvar]

Fargekoding i tabell under:
høy sikkerhetsrisiko lav sikkerhetsrisiko ingen sikkerhetsrisiko
Delsystem Objekt / system komponent Hendelse/aktivitet Spesielle forhold Referanse til TRV 553.4 regler for kontroll
PLS A/B IAC Bytte IAC Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLS A/B IDDC Bytte IDDC Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLS A/B ODRGS Bytte av enkelte ODRGS Uten å slette software i PLA/B Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLS A/B ODRGS Generisk bytte/ kontroll av ODRGS i både PLS A og B Ved bruk av kontrollprogram slettes programvaren i PLSA/B Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
PLS A/B DU Bytte av DU Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLS A/B Bakplan Bytte bakplan Fare for forveksling av koblingsstykke Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
PLS A/B Koblingsstykke bakplan Bytte av koblingsstykke Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
PLC C PSMG Bytte av PSMG Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLC C PSSG Bytte av PSSG Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLC C CPU Bytte av CPU Krever reinstallering av software Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
PLC C Bakplan Bytte bakplan Fare for forveksling av koblingsstykke/tråd Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
PLC C CI232 Bytte av CI232 Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLC C ANN Bytte av ANN Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLC C IB16 Bytte av IB16 Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLC C OB16 Bytte av OB16 Krever parametersetting Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
PLC C OW8 Bytte av OW8 Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
SATBUS SATBUS kabel Bytte av SATBUS kabel Motstander i enden må monteres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Strømforsyningsramme Hovedbryter Bytte av hovedbryter Kan være plassert annet sted Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme OK rele Bytte av OK rele Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Manøversats veksel-sikringer kontrollstrøm Bytte av sikringer for kontrollstrøm Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Manøversats veksel-dioder Bytte av diode Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Manøversats veksel-kontaktor for lokal omlegging Bytte av kontaktor Plugg-inn Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Manøversats veksel-kontaktor for lokal omlegging- bakplan Bytte av bakplan Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Strømforsyningsramme Manøversats veksel-manøverkontaktor Bytte av kontaktor I kontrollkrets Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Strømforsyningsramme Manøversats veksel- strømtransformator Bytte av transformator Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Manøversats veksel-relesats sporvekselkontroll Bytte av rele for sporveksel posisjon Medfører fare for kontroll i feil posisjon Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Strømforsyningsramme Kontaktor hovedbryter Bytte av kontaktor Alle typer Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Spenningsvokter Bytte av spenningsvokter Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Kontrollyskontaktor Bytte av kontaktor Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Fotocellekontaktor Bytte av kontaktor Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Gruppekontaktor vekselvarme Bytte av kontaktor Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Kontaktor for automatikk Bytte av kontaktor Kun Nordlandsbanen Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Kondensator for avsporingsindikator Bytte av kondensator Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Strømforsyning- kontaktor hovedbryter 24 V Bytte av kontaktor Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Strømforsyning- sikringsanlegg 24 V og 15 V Bytte av strømforsyning Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Kontrollstrømsikring- S-lås og sveivskap Bytte av sikringer for kontrollstrøm Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Transformator kontrollstrøm Bytte av transformator Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Strømforsyning - lamper i stillerapparat Bytte av strømforsyning Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme DSI rele-Signalstopp Bytte av rele Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Strømforsyningsramme DSI releer linjeblokk-BkaM,BkaL, BkcA, BkcB Bytte av rele Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Strømforsyningsramme DSI rele AiA / AiB Bytte av rele Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Strømforsyningsramme Kontaktor AiA / AiB Bytte av kontaktor Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Strømforsyningsramme Strømforsyning PLS - CPU Bytte av strømforsyning Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Strømforsyning PLS - I/O Bytte av strømforsyning Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Strømforsyning a- og c- strøm Bytte av strømforsyning Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Jordfeilmelder Bytte av jordfeilmelder Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Strømforsyningsramme DSI repeterrele for jordfeilrele Bytte av rele Fare for forveksling. Benyttes kun i region Nord Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Strømforsyningsramme Filter for linjeblokk- FiM/ FiL Bytte av filter Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Blinkapparat Bytte av blinkapparat Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Transformator - grønn lys Bytte av transformator Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Koblingsboks UPS Bytte av koblingsboks Kun Nordlandsbanen Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Strømforsyningsramme Tilførselstrafo I/II (95 Hz) Bytte av "hovedtrafo" Fare for feil spenninger til sikringsanlegget (sporfelt, lampestrøm) Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Strømforsyningsramme Trafo III (drivmaskin) Bytte av transformator til drivmaskiner Fare for feil spenninger til sikringsanlegget Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.4
Sporfeltreleer Sporfeltrele Bytte av sporfeltrele Fare for forveksling Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
GPS Omformer Bytte av omformer Kun Nordlandsbanen Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
GPS Antenne Bytte av antenne Kun Nordlandsbanen Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
GPS PLS AC800C Bytte av PLS PLS for GPS. Kun Nordlandsbanen Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.1
Utvendige objekter Kabel Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Signal Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Sporveksel drivmaskin Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Sporsperre drivmaskin Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter AS skap Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter S-lås Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter Sveivskap Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5
Utvendige objekter ATC utrustning Fare for forveksling, samsvar mellom det utvendige objekts status og sikringsanlegget må verifiseres Kontroll iht regler for kontroll TRV 553 kap.4 punkt 4.2.1.5