Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme/Vedlegg - Registrering av varmeelementer i sporveksel i banedatabasen

1 Registrering av varmeelementer i sporveksel i Banedata

Varmeelementer skal identifiseres og registreres med nødvendige data i Banedata. Varmeelementene registreres for hver enkelt veksel. En dobbelt kryssveksel håndteres som to veksler og varmeelementene registreres separat for hver av disse. For identifisering av veksler se Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Nummerering av sporveksler.

1.1 Generelle regler

For identifisering av elementer i en sporveksel nummereres elementene fra tungespiss og inn i veksel som vist på Figur 1.

Figur 1: Identifisering av varmeelementer installert på sporveksel.

Varmeelementene navngis med to bokstaver og ett tall, på formen XYn der

 • X: angir hvilken del i vekselen elementet er montert på
 • Y: angir hvilken side av vekselen elementet er montert (høyre/ venstre sett fra tungespiss)
 • n: forløpende nummerering av elementer på samme del/ side (stigende fra tungespiss)

For rådegravselement og glideplate under bevegelig kryss angis ikke høyre/ venstre, men det benyttes RGn og GPn som vist i 1.2.


1.2 Bokstavkombinasjoner som skal brukes

 • SVn - venstre stokkskinne
 • SHn - høyre stokkskinne
 • TVn - venstre tunge
 • THn - høyre tunge
 • BVn - bevegelig kryss venstre
 • BHn - bevegelig kryss høyre
 • VVn - vingeskinne venstre
 • VHn - vingeskinne høyre
 • GVn - glideplate venstre
 • GHn - glideplate høyre
 • GPn - glideplate (benyttes for glideplate i bevegelig kryss)
 • RGn - rådegrav (benyttes for tradisjonell rådegrav med stenger fra drivmaskin)
 • KSn - kassesville (benyttes der drivstenger fra drivmaskin er montert i egen kassesville)