Lavspenning og 22 kV/Bygging/Sporvekselvarme/Vedlegg - Registrering av varmeelementer i sporveksel i banedatabasen

1 Registrering av varmeelementer i sporveksel i banedatabasen

Varmeelementer skal identifiseres og registreres med nødvendige data i Banedatabasen. Varmeelementene registreres for hver enkelt veksel. En dobbelt kryssveksel er i utgangspunktet fire veksler, og her registreres varmeelementene separat for hver av disse. For identifisering av veksler se Overbygning/Prosjektering/Sporveksler#Nummerering av sporveksler.

1.1 Enkel veksel med rørformede varmeelementer på skinnefot

For identifisering av elementer i en sporveksel brukes et betraktningspunkt like foran tungespiss og inn i veksel. Se figur Figur 1.

Figur 1: Identifisering av varmeelementer installert på sporveksel.

For et sporvekselvarmeanlegg med varmeelementer på skinnefoten brukes følgende konvensjon for identifisering. Med økende nummer øker avstanden fra tungespiss:

 • Venstre stokkskinne, element nr. 1
 • Venstre stokkskinne, element nr. 2
 • Venstre stokkskinne, element nr. 3
 • Venstre stokkskinne, element nr. 4
 • Venstre tunge, element nr. 1
 • Venstre tunge, element nr. 2
 • Venstre tunge, element nr. 3
 • Venstre tunge, element nr. 4
 • Høyre tunge, element nr. 1
 • Høyre tunge, element nr. 2
 • Høyre tunge, element nr. 3
 • Høyre tunge, element nr. 4
 • Høyre stokkskinne, element nr. 1
 • Høyre stokkskinne, element nr. 2
 • Høyre stokkskinne, element nr. 3
 • Høyre stokkskinne, element nr. 4

1.2 Rådegravselementer

Rådegraver nummereres fra tungespiss. For rådegravsvarme brukes følgende konvensjon for identifisering:

 • Rådegrav 1
 • Rådegrav 2
 • Rådegrav 3
 • Rådegrav 1, venstre
 • Rådegrav 1, høyre
 • Rådegrav 2, venstre
 • Rådegrav 2, høyre
 • Rådegrav 3, venstre
 • Rådegrav 3, høyre