Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Beregning av feilplassering ved ultralydkontroll

JD531 06h fig001.png


Tegnforklaring til figuren:

B = skinnehodets bredde

P = en hel projeksjonsavstand

Pd = differanse i projeksjonsavstand mellom søkerne

Pr = redusert projeksjonsavstand for søker S

P1 = projeksjonsavstand mellom feilen og nærmeste søker (S)


Beregning av feilens beliggenhet (P1):

P1= (P - Pd)/2

P = tan 700 x B (tan 700 = 2,75)


Profil 35,7kg / NSB40 S41 / 49E1 / 54E3 54E2 60E1
B = 63 mm 67 mm 70 mm 72 mm
P = 173 mm 184 mm 193 mm 198 mm