Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Beregning av feilutbredelse ved ultralydkontroll

JD531 06g fig001.png

Ved indikering av store feil søker man seg først frem til stedet hvor man får maks. amplitude. Forsterkningen justeres slik at ekkohøyden er ca. 80 % av skjermbildehøyden. Deretter føres søkeren "S" til begge sider inntil ekkohøyden er 40% av skjermbildehøyden. Avstanden A mellom disse punkter avleses og feilens utbredelse B kan finnes ved følgende beregning:


B = A / tan 700

tan 700 = 2,75

JD531 06g fig002.png