Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Mal til kontroll av fotskjevhet