Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Monteringsanvisning for nødlaskeforbindere

1 Nødlaskeforbinder DB 718.470.0001

Figur 1: Nødlaskeforbinder DB 718.470.0001

Den profilfrie nødlaskeforbinderen finnes i to utgaver, en for skinneprofil 60E1 og en for skinneprofil 49E1 / 54E3. To nødlaskeforbindere er nødvendig for en skinneskjøt hvor skinnene på begge sider av skjøten er i samme profil.


Nødlaskeforbinderene kan brukes i spor med hastighet opp til 160 km/h – forutsatt korrekt montering med sikringsskappe låst med sikringssplint.


1.1 Monteringsanvisning

 1. Se til at kontaktflaten til laskene er fri for grus, sand og urenheter
 2. Det skal brukes minimum 2 klaver pr. skjøt
 3. Klaver (med bolter) bringes i posisjon rundt laskene
 4. Kontroller posisjonen til lasker og laskeforbinder
 5. Trekk til muttere til et moment på 300 Nm. Bruk momentnøkkel.
 6. Plasser sikringskappen over muttrene
 7. Lås sikringskappene ved å sette i sikringssplint

Nødlaskeforbinderen skal aldri brukes uten lasker som er tilpasset det aktuelle skinneprofilet.


2 Robel 68.05 – Dobbel (lang)

Figur 2: Robel 68.05 – Dobbel

2.1 Beskrivelse

Den profilfrie nødlaskeforbinderen Robel 68.05 i dobbel utgave kan brukes til alle skinneprofiler. En nødlaskeforbinder er nødvendig for en skinneskjøt hvor skinnene på begge sider av skjøten er i samme profil. For overgangsskjøter skal det anvendes overgangslask og to nødlaskeforbindere på hver side av skjøten.

Nødlaskeforbinderen kan brukes i spor med hastighet opp til 160 km/h – forutsatt korrekt montering med sikringsskappe låst med sikringsbolt.


2.2 Monteringsanvisning

 1. Muttere og fjærringer fjernes fra laskeforbinderen
 2. Se til at kontaktflaten til laskene er fri for grus, sand og urenheter
 3. Laskene skal plasseres sentrisk om skjøtåpningen
 4. Klaver (med bolter) bringes i posisjon rundt laskene
 5. Fjærringer monteres og muttere skrus til for hånd
 6. Kontroller posisjonen til lasker og laskeforbinder
 7. Trekk til vekselvis begge muttere til et moment på 580 Nm. Bruk momentnøkkel.
 8. Plasser sikringskappen over muttrene og trekk til sikringsskrue med moment 580 Nm
 9. Etter første togpassering skal laskene slås på med tung hammer og muttre trekkes til på nytt med 580 Nm
 10. Lås sikringskappene ved å trekke til sikringsboltene

Nødlaskeforbinderen skal aldri brukes uten lasker som er tilpasset det aktuelle skinneprofilet.

3 Robel 68.05 – Enkel (kort)

Figur 3: Robel 68.05 – Enkel

3.1 Beskrivelse

Den profilfrie nødlaskeforbinderen Robel 68.05 i enkel utgave kan brukes til alle skinneprofiler. To nødlaskeforbindere er nødvendig for en skinneskjøt hvor skinnene på begge sider av skjøten er i samme profil. For overgangsskjøter skal det anvendes overgangslask og to nødlaskeforbindere på hver side av skjøten.

Nødlaskeforbinderen kan brukes i spor med hastighet opp til 160 km/h – forutsatt korrekt montering med sikringsskappe låst med sikringsbolt.


3.2 Monteringsanvisning

 1. Muttere og skiver fjernes fra laskeforbinderen og sikringsskrue åpnes (ca 7 omdreininger)
 2. Se til at kontaktflaten til laskene er fri for grus, sand og urenheter
 3. Laskene skal plasseres sentrisk om skjøtåpningen
 4. Klaver (med bolter) bringes i posisjon rundt laskene
 5. Skiver monteres og muttere skrus til for hånd
 6. Kontroller posisjonen til lasker og laskeforbinder
 7. Trekk til vekselvis begge muttere til et moment på 580 Nm. Bruk momentnøkkel.
 8. Plasser sikringskappen over muttrene og trekk til sikringsskrue med moment 580 Nm
 9. Etter første togpassering skal laskene slås på med tung hammer og muttre trekkes til på nytt med 580 Nm
 10. Lås sikringskappene ved å trekke til sikringsboltene

Nødlaskeforbinderen skal aldri brukes uten lasker som er tilpasset det aktuelle skinneprofilet.

4 Robel 68.05 – gammel type

Denne typen tilfredsstiller ikke lengre kravene til dobbel sikring pga. svakheter i sikkerhetsrigelen


Figur 4: Robel 68.05 – gammel type


Maks hastighet ved bruk av denne nødlaskeforbinder er 40 km/h