Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Overgangslasker

Overgangslask 60E1-54E3

Tegning: OB.800161

F.Nr.: 102.049.800

Figur 1: Overgangslask 60E1 til 54E3

Overgangslask 54E3 - 49E1

Tegning: OB.800163

F.Nr.: 102.049.460

Figur 2: Overgangslask 54E3 til 49E1

Overgangslask 49E1 - 35,7kg

Tegning: OB.800166

F.Nr.: 102.049.110

Figur 3: Overgangslask 49E1 til 35,7kg


Overgangslask 49E1 - S41